میل میت

آموزش متوسط

آموزش متوسط به صورت گام به گام و به زبان فارسی

AAPT2 چیست ؟

aap2 یک ابزار ساخت یا Build tool در اندروید استودیو است که گریدل به صورت مستقیم با اون در ارتباطه…