میل میت

وردپرس

آموزش وردپرس به صورت گام به گام و به زبان فارسی

آموزش حذف ویروس پاپ آپ وردپرس

آموزش حذف ویروس پاپ آپ وردپرس می پردازیم ( ($_REQUEST[‘action’]) && isset($_REQUEST[‘password’]) && ) شاید شده باشه که بعضی وقت…