میل میت

جاوا

آموزش جاوا به صورت گام به گام و به زبان فارسی

dex در اندروید چیست ؟

چیست ؟ – مسئله این است یکی از ویژگی های قابل توجه در ماشین مجازی Dalvik وجود فایل dex در…