میل میت

صفحه اسپلش در کاتلین

آموزش ساخت Splash در کاتلین

آموزش ساخت Splash در کاتلین (kotlin) می پردازیم Splash دارای نام هایی دیگر نیز هست مثل صفحه ورود برنامه یا…