میل میت

فارسی سازی

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 6

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 6 در ابتدا باید فایل های مورد نیاز رو دانلود کنید.( این فایل…

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 5

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 5 در ابتدا باید فایل های مورد نیاز رو دانلود کنید.( این فایل…

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 4

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 4 در ابتدا باید فایل های مورد نیاز رو دانلود کنید.( این فایل…

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 3

آموزش فارسی‌سازی دستبند هوشمند Xiaomi Mi Band 3 دستبند هوشمند شیائومی بند 3 (Xiaomi Mi Band 3) در سال ۱۳۹۷…