میل میت

AAPT2 چیست ؟

AAPT2 چیست ؟

aap2 یک ابزار ساخت یا Build tool در اندروید استودیو است که گریدل به صورت مستقیم با اون در ارتباطه…