بازدید: 413 بازدید

آموزش ساخت Splash در کاتلین (kotlin) می پردازیم Splash دارای نام هایی دیگر نیز هست مثل صفحه ورود برنامه یا صفحه شروع برنامه در واقع SplashScreen صفحه است که اطلاعاتی مربوط به اپلیکیشن مثل نام و لوگو را در ابتدای نرم افزار به کاربر نمایش میدهد و بیشتر به منظور برندسازی در اپلیکیشن های موبایل استفاده می شود در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه ساخت Splash اصولی را یاد گیرید.

چه اجزایی در صفحه Splash باید قرار گیرند ؟ مسئله این است !

  • Logo
  • Progressbar
  • Version code
  • Brand name
  • Animated logo

باید یا Logo یا یک انیمیشنی از Logo را در وسط صفحه نمایش دهید قرار دادن بقیقه اجزا Optional است و هیچ بایدی در قرار گیری تمام آنها وجود ندارد اگر سمت سرور داده ای را دریافت می کنید حتما Progressbar نمایش دهید.
به عنوان مثال اپلیکیشن instagarm دارای صفحه splash یی همانند زیر است.

استفاده از صفحه Splash باید نیست ولی کاربر متوجه می شود چه اتفاقی در حال انجام است و وارد کدام اپلیکیشن می شود.
یک اکتیویتی خالی مثل زیر درست کنید. (حتما یک پروژه خام ابتدا با نام MainActivity ایجاد کنید سپس مراحل زیر را ادامه دهید.)
Image for post
و نام آن را همانند زیر SplashActivityقرار دهید.
Image for post
کمی منتظر sync شدن بمانید.
وارد مسیر زیر شده
app →res →values →colors.xml
و کد های زیر را قرار دهید.

ادامه مطلب