بازدید: 446 بازدید

آموزش برنامه نویسی سی شارپ (C#) به آموزش MenuStrip در سی شارپ (C#) می پردازیم برای اینکه در پروژه سی شارپی خود منو (menu) ایجاد کنید لازم است از MenuStrip استفاده کنید در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه استفاده و پیاده سازی آموزش MenuStrip در سی شارپ را یاد گیرید.

مثل تمامی شئی های سی شارپ با استفاده از کد و همینطور با استفاده از drag و drop می توانیم MenuStrip یا منو (menu) را ایجاد کنیم.
خب برای اینکه از طریق ui بیاییم منو رو ایجاد یه چیزی حدودا شبیه زیر کافی از عکس های زیر پیروی کنید.

MenuStrip را با drag و drop بروی فرم قرار دهید.

بعد از اینکار می توانید در بخش Type Here منوهای خودتان را ایجاد کنید کافی است در آن تایپ کنید.

ما همچین چیزی را پیاده سازی کردیم.


برای ایجاد رویداد کلیک کافی است بروی هرکدم دوبار کلیک کرده و در Event باز شده کد را بنویسید.
برویم سراغ ایجاد منو با استفاده از کد.

MenuStrip MainMenu = new MenuStrip();
MainMenu.BackColor = Color.OrangeRed;
MainMenu.ForeColor = Color.Black;
MainMenu.Text = "File Menu";
MainMenu.Font = new Font("Georgia", 16);

در بالا شئی MenuStrip ساخته شده سپس رنگ پسزمینه و متن تعیین و همینطور تعیین فونت شده است.
ویژگی Text به منظور تعیین متن menu است.
برای تعیین چپ چین و راست چین بودن Menu از کد زیر استفاده کنید.

MainMenu.Dock = DockStyle.Left;

برای اینکه Item های Menu را بسازید باید از کد زیر استفاده کنید.

ToolStripMenuItem FileMenu = new ToolStripMenuItem("File");
FileMenu.BackColor = Color.OrangeRed;
FileMenu.ForeColor = Color.Black;
FileMenu.Text = "File Menu";
FileMenu.Font = new Font("Georgia", 16);
FileMenu.TextAlign = ContentAlignment.BottomRight;
FileMenu.ToolTipText = "Click Me";
MainMenu.Items.Add(FileMenu);

در بالا یک Item به گزینه اولی یعنی File اضافه کردیم برخی از ویزگی های هم برای تعیین رنگ متن و background و همینطور فونت استفاده شده است.
برای اینکه رویداد کلیک را بروی Menu (منو) تعریف کنید کافی است Event زیر استفاده کنید.

FileMenu.Click += new System.EventHandler(this.FileMenuItemClick);
private void FileMenuItemClick(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("File menu item clicked");
}

موفق و پیروز باشید.

ادامه مطلب